Suomen Vatsaradiologit (SVR) – Finlands Bukradiologer –Abdominal Radiologists of Finland


Yhdistyksen nimi: Suomen Vatsaradiologit (SVR) – Finlands Bukradiologer – Abdominal Radiologists of Finland. Yhdistys toimii Suomen Radiologiyhdistys (SRY) – Radiologförening i Finland ry:n jaostona.


Suomen Vatsaradiologien tavoitteena on edistää ja kehittää vatsanalueen radiologian koulutusta ja tutkimusta Suomessa ja edistää yhteistyötä muiden erikoisalojen kanssa.


Yhdistykseen voivat kuulua kaikki vatsanalueen radiologiasta kiinnostuneet radiologian erikoislääkärit, radiologiaan erikoistuvat lääkärit sekä radiologiassa työskentelevät fyysikot. Yhdistyksen jäsenyys edellyttää jäsenyyttä SRY:ssa. Yritykset ja yhteisöt voivat liittyä yhdistyksen kannatusjäseniksi maksamalla kannatusjäsenmaksun.
Liittyminen yhdistyksen jäseneksi tapahtuu ilmoittautumalla yhdistyksen sihteerille ja maksamalla vuotuinen jäsenmaksu yhdistyksen tilille. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla asiasta yhdistyksen hallitukselle. Hallitus voi myös katsoa jäsenen eronneeksi, jos hän on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena.


Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi vatsanalueen radiologian alalla ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsenen ei tarvitse maksaa vuotuista jäsenmaksua.


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, varainhoitaja ja enintään kolme muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja sen toimikausi on vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen. Tarvittaessa hallitusta voidaan täydentää valintakokousten välisessä vuosikokouksessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä on paikalla. Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja.  Hallituksen kokous voidaan käydä myös puhelin- tai sähköpostineuvotteluna. Jäsenmaksujen perinnästä vastaa varainhoitaja ja jäsenluettelon ylläpidosta sihteeri.


Vatsaradiologikerhon vuosikokous pidetään kalenterivuoden loppuun mennessä. Hallitus julkaisee kokouskutsun vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää yhdistyksen kotisivuilla, jotka ovat Suomen Radiologiyhdistys ry:n web-sivustojen yhteydessä. Kokouskutsussa ilmoitetaan vuosikokouksessa käsiteltävät asiat.
Vuosikokouksessa vahvistetaan yhdistyksen vuosikertomus, jäsenmaksu ja yhteisöjäsenmaksu sekä valitaan hallitus. Vuosikokouksessa todetaan yhdistyksen taloudellinen tilanne. Vuosikertomus julkaistaan toimintavuotta seuraavana vuonna yhdistyksen kotisivulla. Vuosikokouksessa päätetään myös seuraavan kauden toimintasuunnitelma.


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.


Äänestys yhdistyksen kokouksessa tapahtuu avoimena mikäli ei vähintään kaksi jäsentä vaadi suljettua äänestystä. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten jakautuessa ratkaistaan asia henkilövaaleissa arpomalla kahden eniten ääniä saaneen kesken. Muissa asioissa puheenjohtajan ääni ratkaisee. Mikäli kyseessä on yhdistyksen lakkauttaminen, vaaditaan 2/3 enemmistö lakkauttamisen puolesta.


Yhdistyksellä ei ole itsenäistä taloutta eikä kirjanpitoa, vaan se toimii Suomen Radiologiyhdistys ry:n alaisena yhdistyksenä. Se voi kuitenkin päättää vapaasti omien varojensa käytöstä yhdistyksen sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin. Kirjanpidosta vastaa SRY, joka perustaa omaan kirjanpitoonsa tarvittavat tilit. Tilintarkastajina toimivat SRY:n tilintarkastajat.

10§
Mikäli yhdistys lakkautetaan, siirtyvät sen mahdolliset varat ja asiakirjat Suomen Radiologiyhdistys ry:lle.